WOZ

WOZ staat voor de Wet Waardering Onroerende Zaken. Op basis van deze wet wordt jaarlijks door de gemeente een taxatie opgesteld van uw pand en wordt op basis hiervan de onroerende zaak belasting geheven. Ook geldt deze waarde voor de waterschapsbelasting, de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erf- en schenkingsbelasting.

Gemeenten stellen de aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB) vast door percentages van de WOZ-waarde van de onroerende zaak te nemen. Dit geldt zowel voor het eigenaarsdeel (voor de eigenaar van de onroerende zaak) als voor het gebruikersdeel (voor de gebruiker van de niet-woningen, dit kan de huurder zijn maar ook de eigenaar/gebruiker).

Uit onze ervaring blijkt dat gemeenten in veel gevallen een te hoge WOZ-waarde vaststellen en in een groot aantal gevallen geen opname ter plaatse uitvoert. Dit kan dus erg nadelig zijn omdat u teveel belasting betaald.

Wij hebben voor een groot aantal vastgoedeigenaren en huurders met succes gemotiveerd bezwaar ingediend. Referenties hieromtrent zijn op verzoek beschikbaar. In sommige gevallen werken wij samen met belastingdeskundigen (o.a. op het gebied van werktuigenvrijstellingen).

Wij kunnen voor u een Quick Scan uitvoeren om te bepalen of uw WOZ-waarde juist is vastgesteld. Indien een verlaging van de WOZ-waarde te behalen is, betekent dit een forse besparing, zowel voor de eigenaar als ook voor een gebruiker/huurder.

Hoe gaan wij te werk?

Wij vragen u ons de WOZ-beschikking toe te sturen,  vervolgens controleren wij de waarde op basis van het bestaande taxatieverslag. Hierbij kijken wij naar juiste objectafbakening, de correctheid van oppervlakte, huurprijs, kapitalisatiefactor, milieuproblematiek, onderhoudssituatie  etc. Wanneer wij tot de conclusie komen dat de waarde wellicht onjuist is vastgesteld, gaan wij voor u het bezwaar indienen, nadat u ons hiervoor formeel gemachtigd heeft.

Het is belangrijk dat het bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking is ingediend. Als gevolmachtigde kunnen wij het verdere traject ingaan en afhandelen met de gemeente. In alle gevallen beslist u of u het bezwaar wil doorzetten of zelf in beroep wil gaan. Uiteraard respecteren wij uw beslissing in deze.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek.


 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring